ลืมรหัสผ่าน
E-mail

อธิบาย

1.กรอก E-mail ที่ใช้ในการสมัคร หรือ ต้องการกู้รหัสผ่าน

2.ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดขอรหัสผ่านใหม่

3.ระบบจะตรวจสอบว่า E-mail ถูกต้องและตรงกับช้อมูลที่ให้ไว้หรือไม่
แล้วส่งรหัสผ่านไปยัง E-mail ของคุณ